TU: –Dumme hus vil få skyhøye strømregninger

strømregninger
Bilde: Statnett

Bakgrunn

Regjeringen har vedtatt ny nettleiemodell fra 1/1 2022, som i korthet innebærer at forbrukeren får effektbasert nettleie. Hva betyr dette i praksis? Styreleder i Ewave, Jarle Lysberg slår fast at formålet med endringen er å motivere til redusert effektbruk i perioder hvor strømnettet har maksimal belastning.  – Dette tenkes oppnådd gjennom «straffeprising» av høyt effektuttak, sier Lysberg.  – Dette er ingen ny ide; alle som er godt voksne husker en slik tariffmodell, som ble faset ut på 70-tallet, fortsetter han. – I mange eldre boliger finner man fremdeles en effektmåler på kjøkkenet, med en rød pil som viste hvor langt måleren kunne gå før man betalte ekstra, kommenterer rådgiver i selskapet, Steinar Fretheim. – Dersom effektbruken gikk over denne grensen, betalte man en betydelig høyere pris for strømmen, og i kostnadsbevisste hjem ble unger og andre sendt rundt for å slå av ovner og annet utstyr som trakk mye strøm

Hvaler

I dag finnes det allerede kommuner som har slik tariff. Hvaler er en av dem. Styreleder Jarle Lysberg fortsetter: – I 2014 ble det testet ut en ny tariffmodell, samtidig som kundene fikk en tidlig versjon av Ewave Strømsparesystem. Ved hjelp av dette klarte kundene å kutte forbruket med 25%. Selvsagt er det ikke entydig hva som forårsaket reduksjonen, sier Lysberg. – Men deltagerne kommenterte at hadde de ikke fått displayet fra Ewave hadde de droppet å delta. Den andre variabelen, effekttariffen, var ifølge testansvarlig Kristoffersen så komplisert at de ikke forsto den.

Ekstremt høy «straffetariff» nødvendig

For eiere av «dumme hus» blir det mildt sagt tungvint å skulle løpe huset rundt for å slå av og på ovner og billadere for å unngå sjokkregninger. Mens det frem til nå har vært fokus på å flytte forbruket til tider på døgnet med lav strømpris, må man nå i tillegg forholde seg til variabel prising av nettleie. Mens dagens nettleie utgjør omtrent samme beløp som prisen for strøm, vil «dumme hus» kunne oppleve nettleiekostnader som er mange ganger dyrere enn strømprisen. – Skal netteiere få forbrukere til å endre adferd, må «straffeprisen» for overforbruk være høy nok til å gi ønsket atferdsendring. Dette ser vi for eksempel med bompenger. Skal de forårsake reell reduksjon i bilbruk må de være på skyhøyt nivå, langt over det vi ser i dag, forteller Steinar Fretheim. – I Oslo har Norconsult beregnet at først når bompengene nærmer seg 300 kroner, vil vi se en virkelig endring i trafikken. Tilsvarende må strømkundene antageligvis oppleve «straffekostnader» for overforbruk som ligger i størrelsesorden 10-20.000 kr og oppover per år for å få den ønskede atferdsendringen.

Prissjokk for boliger uten strømstyringssystem

Meldingen er klar: For forbrukere med store strømregninger må høyst sannsynlig styringsløsninger på plass for å unngå prissjokk på mange titusentalls kroner årlig. Dette gjelder i første rekke eiere av eneboliger, rekkehus og flermannsboliger, gjerne med byggeår noen ti-år tilbake i tid. Mange av eierne er godt voksne mennesker, som trenger et brukervennlig system og annen bistand for å kunne innrette seg etter de nye tariffene. Det vil ikke overraske om vi ser skrekkhistorier i avisene neste år hvor godt voksne enslige får massive strømregninger de ikke vil være i stand til å betale, og blir tvunget til å velge mellom å slå av oppvarming midt på vinteren eller å selge boligen.

Løsningen er å gå «smart»

Løsningen er å installere systemer slik at huset blir smart. – Viktigst er å få kontroll med forbruket knyttet til varmtvann og oppvarming, som typisk står for ¾ av forbruket, og som ofte krever stor effekt. Har forbrukeren i tillegg billader, vil gjerne den være det enkeltpunktet som krever størst effekt, og som dermed kommer høyt på listen over hva som bør styres, sier Steinar Fretheim. – Uansett vil incentivet til å skaffe seg slike løsninger bli vesentlig større når det innføres prising av effekt-forbruk, avslutter Jarle Lysbergtar

Kontakt oss