Strømprisen i juni opp 1400%!

Bilde: Statnett, likeretteranlegget Sirdal

Prissjokk

Strømprisen har så langt steget markant i 2021 i forhold til 2020, og ser ikke ut til å roe seg de nærmeste 6 månedene. Styreleder i Ewave, Jarle Lysberg, forteller at mange har fått seg et alvorlig sjokk når strømregningen dumpet ned i postkassen. – Etter å ha hatt historisk lave strømpriser i 2020, har nå prisene tatt helt av. Dette startet i første kvartal, og har bare fortsatt utover året. 

Ny kabel løfter prisene

Årsaken til de høye strømprisene er sammensatt. – Kombinasjonen nedstengte atomkraftverk, høye CO2-priser og ikke minst en kraftig økning i overføringskapasiteten til utlandet er alle med på å skape en «perfekt storm» for forbrukerne, sier rådgiver i Ewave, Steinar Fretheim. – Åpningen av den nye 1,4 GW overføringskabelen til Tyskland i desember 2020 har helt klart bidratt til å løfte strømprisene i Norge opp mot tysk nivå. Tidligere har prisforskjellen vært i størrelsesorden 20 øre / kWh, men denne forskjellen reduseres, ved at det norske prisnivået øker, forklarer Steinar Fretheim. Jarle Lysberg fortsetter: – I oktober blir en ny kabel satt i drift, denne gang til Storbritannia, et marked med enda høyere strømpriser. I sum må norske forbrukere belage seg på et permanent skift oppover i prisene.

 

For en norsk enebolig er gjennomsnittlig strømforbruk 26.700 kWh per år. Skulle prisene speile det tyske markedet, snakker vi om en økning i strømregningen på over 5300 per år. – Det er åpenbart at Statnett bygger ledningene til utlandet for å tjene penger, sier Jarle Lysberg.  – Kabelen til Tyskland alene kom på nesten 20.000.000.000 kroner, hvor Statnett tar halve regningen. Det er ingen tvil om at Norge som nasjon vil tjene på å kunne selge strøm dyrere til utlandet. Det vil i så fall skje til en betydelig kostnad for norske husholdninger og bedrifter. – I tillegg kommer økningen i nettleie, sier Steinar Fretheim. Vi glemmer ofte at selve strømprisen kun utgjør 1/3 av den totale strømregningen. Nettleie har tradisjonelt utgjort 1/3, mens avgifter og MVA utgjør den siste tredelen. – Med et stort investeringsbehov i strømnettet er det liten tvil om at den totale strømregningen vil bli vesentlig større i årene som kommer.

Strømregning viktigere enn rente

Allerede må en vanlig husholdning nå ut med nærmere 30.000 i året, som betales med beskattede midler. – Strømregningen for en vanlig husholdning tilsvarer en lønnsreduksjon på nesten 55.000 i året, for dem som tjener 500.000, fortsetter Jarle Lysberg. – Dette betyr at strømregningen for en enebolig ofte er en større belastning for familieøkonomien enn rentekostnadene på et boliglån på 3 millioner. For svært mange er derfor de endringene som nå er på vei, med høyere strømpriser og ikke minst effekttariffene som kommer neste år, mye viktigere for familieøkonomien enn om renten skulle gå opp 0,5%, avslutter Steinar Fretheim.

Kontakt oss