Regjeringen: Nå skal smart strømbruk belønnes

Bilde: OED

Glem renter og skatteøkning – Nye effekttariffer kan bety mye mer for lommeboken

Kraftig hopp i nettleien

Regjeringen vedtok en forskriftsendring som gjør at nettleie kan bli vesentlig dyrere etter 1/1 2022. Resultatet er at de husholdningene som trekker mye effekt vil bli straffet, enten gjennom et høyere fastledd eller ved at man må betale ekstra mye når alle bruker strøm samtidig.

Monopolistene bestemmer nye priser

 – Det som gjør dette ekstra usikkert for kundene er at det opp til nettselskapet hvilken prismodell de velger, sier styreleder i Ewave, Jarle Lysberg. – Dette betyr at Hafslund Nett kan ha en helt annen modell enn BKK, og vil bidra til et salig kaos for kundene når de prøver å orientere seg. Steinar Fretheim, rådgiver i Ewave tilføyer – Dersom du synes at det er vanskelig å orientere seg i dagens strømmarked, vil nye nettariffer gjøre det mye mer komplisert for kundene å forstå hva de skal betale.  – Men til forskjell fra strømleverandørene har nettselskapene monopol. Dersom du ikke liker tariffen til Hafslund, kan du ikke bytte til Eidsiva, sier Jarle Lysberg.  – Dessuten er det ikke helt enkelt å bare kutte effektbruken i Norge. For det første er det en stor del av forbruket som er knyttet til oppvarming, og på de kaldeste vinterdagene har forbrukerne gjerne ikke noe valg, dersom de skal unngå å fryse. For det andre så vil dynamisk effektprising gjøre det svært vanskelig for strømkunder som ikke har et strømsparesystem å tilpasse forbruket til de nye prismodellene.

Bedre, men verre for ladestasjoner

– Allerede i dag er det slik at næringskunder og kunder som bruker over 100.000 kWh har en prismodell som minner veldig om det som husholdningene vil få. Dette har skapt problemer for utbyggingen av elbil-ladere, sier Steinar Fretheim. – På mindre steder er det gjerne bare kunder på fredager og søndager, men eier av ladestasjon må betale for effekt på lik linje med dem som har jevnt forbruk uken igjennom. Elbil-foreningen har påpekt at dette gjør det svært vanskelig for mindre aktører, siden de ikke kan velte over kostnadene på brukerne uten å gjøre ladning altfor dyrt. Regjeringen har riktignok åpnet for at næringskunder som bruker under 100.000 kWh kan få betale effekttariff som husholdninger, men siden det samtidig kommer ny forskrift for disse som introdusere mange av elementene fra prisingen av næringskunder, er det slett ikke sikkert at det vil bidra til å øke utbygging av ladestasjoner.

Smart strømbruk skal belønnes – straffen kan bli dyrere enn skatteøkninger og renteøkninger

– Regjeringen sier i klartekst at «nå skal smart strømbruk belønnes», kommenterer Jarle Lysberg. – Problemet er bare at de færreste har installert smarthusløsninger som kan hjelper forbrukeren med å tilpasse forbruket til den nye effektprisingen. Dessuten er det knapt systemer på markedet som kan styre etter effekt, og samtidig må systemet kunne ta høyde for ulike nettariffer i ulike nettområder. – Erfaring fra samferdsel forteller også at påslagene må være svært høye for å til en endring av noe betydning, fortsetter Steinar Fretheim. – Dette betyr at nettleien kan bli både 10.000 og 20.000 høyere per år for de kundene som ikke «gidder», eller for den saks skyld kan, tilpasse seg de nye tariffene. For de som bor i enebolig, tomannsbolig eller rekkehus kan de nye nettariffene komme til å bety mer for familieøkonomien enn både skatteøkninger og rentehopp. – Det interessante er at mens alle journalistene lager artikler som «hva vil et regjeringsskifte bety for skatten din» eller «dette betyr renteøkningen for lommeboken din» er det ingen som har spurt politikerne hva de nye tariffene vil bety for folk flest. Svaret er at det vet de ikke, siden den nye forskriften lar det enkelte nettselskap bestemme nettariffene.

Komplisert for vanlige folk

Å styre effektbruken manuelt vil bli svært vanskelig for mange, spesielt for huseiere som er i jobb. – Skal disse ta seg fri fra jobben flere ganger i løpet av dagen for å gå hjem og slå av og på varmtvann, gulvvarme og billader, tilføyer Jarle Lysberg. – De nye effektariffene kan og gjøre det ulønnsomt å installere fornybar energi i huset, avhengig av hvilken struktur nettselskapet velger. Det kan vel knapt være ønsket politikk? Høye fastledd gjør incentivene til å spare strøm eller installere solpaneler mindre attraktive. – Hvaler-studien testet ut nye prismodeller for effekt. Deltagerne sa rett ut at tariffene var så kompliserte at de var umulige å forstå. Hvis motiverte deltagere i et lite forsøk synes dette, hva vil den vanlige strømbruker mene når de nye tariffene kommer? Det verste som kan skje er at folk får sjokkregninger, uten å forstå hvorfor og ikke skjønne hvordan de kan unngå slike regninger, avslutter Steinar Fretheim.

Kontakt oss