Norge solgte kraft for over 5 milliarder kroner til utlandet i første halvår
 – høyeste strømpriser noensinne for andre kvartal.
Høyeste strømpris noensinne andre kvartal Ewave NVE
Bilde: NVE

Nye strømkabler til Tyskland i drift – UK neste

Det har vært mye snakk rundt konsekvensene av de nye kablene til utlandet, og nå begynner de å vise seg på statistikkene. Kabelen til Tyskland med en kapasitet på 1400 MW gikk «live» i vår. Styreleder i Ewave Holding, Jarle Lysberg, kommenterer: – Kabelen til Tyskland alene kan overføre nesten 8% av den samlede norske produksjonen i et normalår, men har bare vært i drift i noen måneder i vår. Det er høyst sannsynlig at det vil selges for vesentlig mer til utlandet i andre halvår. – Dette vil også være en følge av at den nye kabelen til UK åpner i oktober, tilføyer Steinar Fretheim, rådgiver i Ewave. – Denne kabelen vil overta plassen som verdens lengste undersjøiske strømkabel etter den tyske kabelen, med samme kapasitet, fortsetter Steinar Fretheim. – Dette betyr at 1/6 av norsk kraftproduksjon kan eksporteres via disse to kablene alene, sier Jarle Lysberg

Eksporten i første halvår tilsvarer forbruket til 20% av alle norske boliger

Det begynner å bli volum av norsk strømeksport. – 5 milliarder i brutto eksport i første halvår viser potensialet for norsk vannkraft, sier Steinar Fretheim. – Legger vi til kabelen til UK kan det fort blir en vesentlig økning i eksporten. Norge har allerede en rekke utlandsforbindelser, men vi snakker om økning tilsvarende en dobling av kapasiteten med de to nye forbindelsene i forhold til hva som normalt eksporteres. Det er ellers viktig å huske at det er bruttotall. Netto krafteksport var på knappe 3,5 milliarder, fraregnet importen. Uansett er det store energimengder som eksporteres. – Tallet i første halvår tilsvarer like mye strøm som forbruket til 20% av norske boliger, kommenterer Jarle Lysberg. – Det er først i år, og ikke minst 2022, norske forbrukere vil se konsekvensene av de nye kablene når det gjelder strømprisene i Norge.

Høyeste strømpriser noensinne for andre kvartal

NVE rapporterer at kraftprisen i Sør-Norge for andre kvartal aldri har vært høyere enn i 2021. – De høye kraftprisene har flere årsaker, sier Steinar Fretheim. – Kraftprisene på kontinentet har steget kraftig, og det smitter over på det norske markedet gjennom ny overføringskapasitet. De kontinentale prisene har steget både som en følge av en økning i prisene på gass og kull og ikke minst en økning i prisene på CO2- kvoter.  – Det skal ellers legges til at prisen i Nord-Norge har vært de laveste i Norden. Prisene i sør har vært nesten 75% høyere enn prisene i Nord-Norge, fortsetter Jarle Lysberg.  – Det som «redder» Nord-Norge er lav overføringskapasitet ut av landsdelen, slik at kraftoverskudd ikke kan overføres til resten av landet og til ut til andre markeder. Men det kan fort endre seg.  – LKAB vurder å erstatte kull med grønt hydrogen inne 2030. Det vil kreve store mengde strøm.  

-Høyere strømpriser utover høsten

Sjefsanalytiker i Lilleholt i Volue Insight, tidligere Wattsight, spår kraftig økning utover høsten og vinteren om ikke det blir mye nedbør i høst. – Vi har bare sett begynnelsen på prisøkningen, sier Steinar Fretheim. – Selvsagt vil det være variasjoner fra år til år, men trenden

 synes å være klar. Kombinasjonen økende kvotepriser på CO2., sammen med økende priser på gass og kull har allerede gitt oss prisene vi nå ser. Skal i tillegg EU nå sine utslipps mål for 2030, som nå er skjerpet, vil mye kull og siden gasskraft fases ut og bli erstattet med vind og sol. Selv om sistnevnte begynner å bli meget konkurransedyktig, vil spesielt utbygging av offshore vindkraft sammen med økt elektrifisering og derigjennom økt etterspørsel etter strøm være faktorer som trekker i retning av økte strømpriser.  – Norske strømkunder bør håpe på en skikkelig «dritthøst», med MYE nedbør, humrer Jarle Lysberg.

Ikke lys i tunnelen

Men på sikt ser det mørkere ut.  – Ikke minst dersom det blir elektrifisering av sokkelen vil vi få en «double whammy», med kraftig økning i norsk strømeksport paret med en elektrifisering av sokkelen og derav hopp i etterspørselen, fortsetter Jarle Lysberg.  – Norske politikere bør vurdere om 50 milliarder i elektrifiseringskostnader, tilsvarende 20.000 per husholdning, er det som gir mest reduksjon i klimautslippene per krone investert. Steinar Fretheim fortsetter: – Plattformene vil øke totalforbruket av strøm i Norge med mer enn 10%. Siden oljebransjen er underlagt en særbeskatning, vil norske skattebetalere ta 80% av regningen, eller ca. 40 milliarder kroner. Flere tviler på at dette økte forbruket ikke er mulig uten en massiv utbygging av dyr havvind, som vil bidra til ytterligere økning av kraftprisene i Norge. Uansett er det ikke mange faktorer som trekker i retning av lavere strømpriser de neste årene.

Kontakt oss