Ewave strømsparesystem – hvordan ta kontroll med strømregningen

Ewave Strømsparesystem – hvordan ta kontroll med strømregningen

Bilde: Ewave

Mange har fått sjokkregninger i posten de siste månedene fra kraftleverandørene, og det ser ikke ut til å bli noen bedring, hverken på kort eller lang sikt. Nye kabler til utlandet og rekordeksport av strøm «importerer» samtidig utenlandske priser til Norge i stadig større grad.  Samtidig kommer effekttariffer fra neste år, som vil gjøre det dyrt å bruke mye strøm på en gang. Med Ewave Strømsparesystem kan forbrukeren få kontroll med strømregningen, og redusere denne.

 

Hvordan spare strøm og penger med Ewave Strømsparesystem?

Ifølge styreleder i Ewave Holding AS, Jarle Lysberg, er det er tre veier til reduserte strømregninger.

  1. Fjerne «unødvendig» forbruk
    Dette betyr at du ikke bruker unødvendig mye strøm til å varme huset og senker temperaturen på varmtvannet når du ikke er hjemme. Dette gjelder både i løpet av arbeidsdagen og ikke minst når du er bortreist.
  2. Flytte forbruk til tider på døgnet når strømmen er billigere.
    Strømprisen varierer opp til 600% i løpet av døgnet. Nedstøpte varmekabler er «trege», som betyr at du ikke merker noe om de er slått av i tidsrommet 7-9 om morgenen, som typisk er en «peak» for strømprisene. Tilsvarende kan du lade el-bilen om kvelden etter kl. 20. Sparer du 50 øre per kWh ved billading, kan det utgjøre flere tusen kroner i året.
  3. Redusere temperaturen i huset
    Vanlige sparetiltak gjelder også dersom du har fått et smarthus. Senker du temperaturen, er tommelfingerregelen 5% besparing per grad redusert. Det er mange rom hvor du ikke trenger like høy temperatur – soverom, inngangsparti mm. Problemet er at med variable strømpriser og effektprising kan hele gevinsten gå tapt dersom ovner kobler inn med maks effekt når prisen på strøm og effekt er på topp.

 

Hvordan hjelper Ewave Strømsparesystem meg å redusere regningen?

– For det første får du oversikt over forbruket, sier rådgiver i Ewave Holding AS Steinar Fretheim.

– Det er forbløffende mange som ikke vet hvor mye strøm de bruker i løpet av døgnet. Mange får en solid overraskelse når de får denne oversikten.

Dernest hjelper systemet deg med å ta kontroll med de fleste forbrukspunktene – varme, varmt vann og billading. Disse står for mellom 65 og 80% av forbruket ditt, enda mer nå som glødelamper forsvinner ut (95% av energibruken i glødelampene produserte varme, ikke lys, som må erstattes med andre varmekilder om vinteren når du bytter til LED-pære), fortsetter Steinar Fretheim. – De færreste av oss hverken vil eller kan løpe rundt og slå ovner av og på, etter å ha sjekket realtidsprisene for strøm i spotmarkedet.

Ewave strømsparesystem hjelper deg også kontrollere effektbruk – som vil bli kritisk etter 1. januar neste år. Hvert nettselskap bestemmer egne tariffer, men det vil sannsynligvis bli veldig dyrt å bruke for mye effekt.

 

Hva er Ewave Strømsparesystem?

-Ewave strømsparesystem har vært under utvikling i mange år, kommenterer Jarle Lysberg. – Veien har vært lang, og mye av merverdien for kundene har først kommet i siste generasjon, som både kontrollerer, informerer, og ikke minst styrer strømbruken. Siden hvert hjem er unikt, mht. hvor mange panelovner, vv-beredere, varmekabler og billadere som finnes, vil systemet bli skreddersydd den enkelte kunde, fortsetter Jarle Lysberg. – Noen synes kanskje det høres dyrt ut, men for en vanlig enebolig snakker vi om beløp tilsvarende en varmepumpe. Målet er at du skal spare mer per måned enn det koster å kjøpe systemet. 

 

EU tildeler Ewave Strømsparesystem «seal of excellence»

 

 

Som del av EUs “Horizon 2020” program ble Ewave tildelt “Seal of excellence” i 2017, etter at selskapets strømsparesystem var utvidet til også å inkludere styring av panelovner, varmtvann etc. – Dette var en ordentlig fjær i hatten for strømsparesystemet. Denne versjonen var en betydelig forbedring i forhold til tidligere versjoner, ettersom brukerne nå kunne sette opp profiler etter eget ønske som muliggjorde automatisk styring av strømbruken.

  

 

 

Ewave bidrar til redusert strømforbruk på Hvaler

På Hvaler, ca. 90 minutter kjøring fra Oslo, er det utfordringer med kapasiteten i strømnettet, spesielt når alle hyttegjestene er på besøk. Som et alternativ til en kostbar oppgradering av nettet ble det gjort et forsøk med en ny nettariff, som hadde et vesentlig «straffeelement» i form av prispåslag for høyt effektuttak i kombinasjon med et display fra Ewave. – Displayet var 2. generasjon fra selskapet, sier Jarle Lysberg, en betydelig oppgradering fra systemet som ble testet noen år tidligere. Deltagerne oppnådde over 20% reduksjon i strømforbruket, ifølge prosjektansvarlig Vidar Kristoffersen. I TU forteller Kristoffersen videre:

«– Tariffen vi har testet er for komplisert til at kundene forstår den. Det er jo vanskelig å forklare hva effekt betyr i det hele tatt. Kundene himlet etter hvert med øynene. Hadde det ikke vært for at vi hadde lokket med displayet, hadde de nok ikke stilt opp, ler han.»

 (TU.no, 3. Juni 2014)

-Dette underbygger at et system som gir oversikt over forbruket er essensielt for å oppnå den ønskede reduksjonen i forbruk, sier Jarle Lysberg. – Testen ble gjennomført med en tidligere versjon av Ewave Strømsparesystem som kun informerte om forbruk. I motsetning til dagens strømsparesystem styrte ikke denne versjonen varmekabler, panelovner, varmtvann og billader.  Ut fra informasjonen på displayet måtte brukerne manuelt skru av og på ovner, varmekabler mm. Selv om vi kan anta at deltagerne var svært motiverte, og at dette bidro til besparelsen, viser testen viktigheten av en god løsning for å informere om strømbruken. Dagens løsning, som i tillegg automatisk styrer varme, varmtvann og billader, gjør at også mindre motiverte brukere kan oppnå betydelige besparelser.

 

Tidlig beta-versjon ga 22% reduksjon i strømforbruket.

Som nevnt har Ewave strømsparesystem har vært under utvikling i over et tiår. – Helt fra starten har visjonen vært å hjelpe forbrukeren til å redusere strømregningen, gjennom å bevisstgjøre forbrukeren mht. hvordan strømmen brukes, forteller Steinar Fretheim.

Den første versjonen ble testet for ti år siden av Sintef, i en studie med færre enn 100 deltagere. – Systemet som ble testet var en tidlig beta-versjon, og resultatene viste at det var behov for ytterligere utvikling før det kunne lanseres, fortsetter Jarle Lysberg. – Spesielt var det problemer med kommunikasjonen med serverne. Til tross for dette klarte en testfamilie, som ble utfordret til å redusere strømforbruket med 20% i løpet av en vintermåned, en reduksjon på 22%. Dette ble oppnådd med et display som ikke gjorde noe annet enn å informere brukerne – dette var lenge før dagens system med automatisk styring av oppvarming, billadere og varmtvann. Familien måtte håndtere dette på «gamle-måten» ved å løpe huset rundt og skru av og på de ulike enhetene-

Det hjalp utvilsomt å ha en svært motivert familie for å oppnå denne reduksjonen. Men testen viste også hva som kunne være mulig å oppnå for vanlige forbrukere med en mer utviklet løsning.

Dataene er fra Sintef-rapportens side 30, hvor en testfamilie skulle redusere forbruket i januar med 20% til et ukesforbruk på 400 kW. Faktisk reduksjon i forbruket 22%, etter at forbruket ble redusert til 390 kWH per uke.

(Utdrag fra Sintef-rapport TRA7358)

 

Ewave – et system for fremtiden

Jarle Lysberg  kommenterer: – Ewave strømsparesystem har vært under utvikling i over 10 år, fra et enkelt display til dagens løsning som styrer de største forbrukspunktene i huset. Selskapets utviklingsavdeling er på permanent jakt etter ny funksjonalitet. Oppdatering «over the air» gjør at brukerne til enhver tid kan oppdatere med siste versjon av programvare, og etter hvert som systemet støtter nye komponenter kan eksisterende systemer oppgraderes. Ewave har som mål å være på forbrukernes side, og bidra til at monopolister og store aktører i kraftmarkedet ikke får betalt mer enn de absolutt må, avslutter han.

Kontakt oss