Høye strømpriser rammer også næringslivet

Bakgrunn

Nye kabler til utlandet og høyere CO2 og -gasspriser har bidratt til sjokkpriser på strøm i Norge. Avisene har produserer spaltemetere om konsekvensen for husholdningene, men har stort sett oversett virkningene for næringslivet.

Skyhøye strømpriser – rammer også næringslivet.

Betydningen av høye strømpriser for bedrifter varierer selvsagt med hvor mye strøm den enkelte bedrift bruker. I tillegg har en del kraftkrevende industri enten egne kraftverk, eller de har kjøpt strøm på lange kontrakter.  – Ofte er det SMB´er som er mest sårbare for kraftige prisøkninger, siden de i mindre grad kan «beskytte seg» mot prissjokk, sier Jarle Lysberg, styreleder i Ewave Holding AS.  – Det henger også sammen med at de meste av ordninger i samfunnet er innrettet for offentlige virksomheter eller store bedrifter. Sykepenger, foreldrepermisjon osv har stort sett en innretning som passer bra for kommunale og statlige etater og store private selskaper som Telenor og Eqiunor, men som kan være svært utfordrende for små virksomheter med få ansatte hvor enkeltmedarbeiderene er kritiske for drift og inntekter. – Det er overraskende mange bransjer som bruker mye strøm i den daglige driften, fortsetter Steinar Fretheim, rådgiver i Ewave Holding. – Alt fra hoteller til kontorer har strømregninger som kan bli betydelige. Et større hotell bruker gjerne nærmere 7 millioner kWH årlig. Det betyr gjerne en økning i driftskostnadene på over 3,5 millioner årlig sett i forhold 2020.

Hvor mye kan spares?

Dette avhenger som for boliger av byggeår, standard, oppgradering og ikke minst hvilken type bygg det er snakk om. – NVE gjorde en studie i 2016, hvor de gikk gjennom energibruken for ulike kategorier næringsbygg, kommenterer Jarle Lysberg. – De sammenlignet f.eks. 5 barnehager, med ulike byggeår og tilhørende tekniske standarder. Avviket er formidabelt: En moderne barnehage, bygget som passiv-hus, brukte ca. 60.000 kWh til tross for at den var nesten dobbelt så stor som en barnehage fra 1987 som hadde et årlig strømforbruk på nesten 90.000 kWh. For sistnevnte var nesten 2/3 av strømforbruket knyttet til oppvarming.  – Ser vi på en bolig, er beboerne hjemme ca. 2/3 av hverdagene og 100% av helgene, til sammen ¾ av antallet timer i en uke, sier Steinar Fretheim. – En barnehage er gjerne åpen 9 timer daglig, 5 dager i uken. Dette utgjør ¼ av timene i uken. Når en vanlig husholdning kan spare 30% av sitt strømforbruk ved hjelp av et strømsparesystem, er det ikke urimelig å forvente et enda høyere tall for lokaler som er tomme mesteparten av uken.  – Selv om de bare oppnår samme besparelse som en husholdning, burde det være fullt mulig for en barnehage av eldre modell som nevnt ovenfor å spare nærmere 30.000 årlig bare på strømregningen, tilføyer Jarle Lysberg.

Hvem kan spare?

Alle kan spare penger på strømregningen ved å installere et strømsparesystem som bidrar til å kutte unødvendig forbruk, redusere temperaturen når folk ikke er på jobb og flytte forbruk av strøm til rimeligere tider på døgnet. Hoteller, kontorer og barnehager er noen av kategoriene som enkelt kan installere løsninger for som hjelper å kutte strømregningen. I tillegg er det viktig å huske at det finnes støtteprogrammer som administreres av Enova som kan bistå med å redusere investeringskostnadene for dem som ønsker å installere slike systemer. – Mange har fått med seg at husholdninger kan få tilskudd til å installere solpanel på taket, men ikke alle er klar over at det finnes gode ordninger også for bedrifter, sier Steinar Fretheim. – Alt fra lagerbygg til gartnerier burde være interessert i å installere løsninger for å redusere strømbruken og dermed spare både penger og miljø. I disse ESG-tider er investorer stadig mer opptatt av et selskaps påvirkning på miljøet.

Hvordan går jeg frem som næringsdrivende for å kutte strømregningen?

Siden alle bedrifter er unike, er første steg å engasjere en rådgiver som går gjennom selskapets energibruk. – Her kan du få støtte av Enova allerede på rådgivingsstadiet, kommenterer Jarle Lysberg. – Da får du kartlagt ditt forbruk, samt forslag til tiltak som bidrar til reduserte kostnader. Deretter er det å finne frem til leverandører av produkter og tjenester som kan hjelpe deg å nå dine besparelsesmål. – Kostnaden knyttet til et strømsparesystem varierer voldsomt, avhengig av byggets alder, virksomhetens art osv. Det er slett ikke sikkert akkurat du vil kunne regne hjem å investere i et strømsparesystem, men de aller fleste bedrifter vil kunne se rask avkastning på å investere i et slikt system, legger Steinar Fretheim til. – Dersom du ikke føler du har mulighet til å legge ut det det koster å installere et strømsparesystem, vil flere leverandører kunne hjelpe deg med å finansiere det, i tillegg til ordningene fra Enova. Motivasjonen for å gå «grønt» er jo å sitte igjen med mer penger etterpå, avslutter Jarle Lysberg.

Kontakt oss