AMS-målere gir større strømregninger!

Bilde: Statnett, likeretteranlegget Sirdal

Bakgrunn

Alle norske boliger fikk nye strømmålere i perioden 2014 frem til 2019. Argumentene var at med de nye målerne fikk kundene

  • bedre oversikt over forbruket
  • mer nøyaktig avregning
  • mulighet til å styre forbruket

I ettertid har det vist seg at de nye strømmålerne slett ikke bare var i forbrukernes interesse.

AMS-målere gir MINDRE oversikt!

Automatisk avlesning kan faktisk bidra til at kundene får MINDRE oversikt med strømbruken. Forskere ved Cicero og Senter for Utvikling og Miljø advarte i 2014 om at for deler av befolkningen kunne virkningen av de nye AMS-målerne bli stikk motsatt – MINDRE oversikt og kontroll.

-Hovedårsaken til dette er at nettselskapene ikke ble pålagt å installere et display som kunne visualisere strømbruken, dvs. en moderne etterfølger etter gamle dagers effekt-meter på kjøkkenet, sier Jarle Lysberg, styreleder i Ewave Holding.

 

Automatisk avlesning gir mindre kontroll med strømregningen

Akkurat som med de nye skattemeldingene gjør AMS-målerne at avlesning skjer uten brukerens medvirkning. – Uten et display som informerer, blir det eneste tilbakemeldingen til kunden en e-faktura i nettbanken. Passiv aksept av skattemeldingen gir staten store ekstrainntekter, siden skattebetalerne ikke aktivt sjekker om alle fradragene er kommet med, eller om det er rapportert inn for mye inntekt, og som for AMS-målerne blir eneste feed-backen en restskatt eller tilbakebetaling av for mye betalt skatt, fortsetter Steinar Fretheim, rådgiver i Ewave Holding AS.

Display gir atferdsendring

Det å ha et display som viser energiforbruket har vist seg å bevisstgjøre forbrukeren i mye større grad enn andre løsninger. – De blir i større grad klar over unødvendig sløsing (varmekablene i oppkjørselen som står på om sommeren), og får et bevisst forhold til å spare strøm., kommenterer Jarle Lysberg.  En kanadisk studie fra 2006 viste at et display alene reduserte forbruket med over 6%.

 

Familier med dårlig råd flinkere til å endre adferd og spare strøm

I et pilotprosjekt ble det installert målere i Follo, Askøy og Romsås i Groruddalen. For de førstnevnte gruppene var displayet først og fremst «kjekt å ha» for å oppdage sløsing med strøm i form av varmekabler som sto på om sommeren og lignende. På Romsås viste deg seg at husholdninger med lavere inntekt på en helt annen måte benyttet displayet til å lære seg om strømbruk og gjøre tiltak som reduserte denne.

– Antageligvis vil dette endre seg, ved at flere familier i mellom-inntektsgruppen engasjerer seg på samme måte nå som strømregningene skyter i været, sier Steinar Fretheim. – Spesielt nye effekttariffer etter nyttår kan bidra til at flere grupper blir motivert til strømsparing.

Storbritannia har krav om display

I Storbritannia har man valgt å pålegge infrastrukturselskapene å installere smarte målere med display, nettopp for å bedre kunne bidra til endret adferd. Dette gjelder både for gass, strøm og vann.

Konklusjon

-AMS-målere ble installert først og fremst på nettselskapenes premisser, uten å lytte til f.eks. Forbrukerrådets anbefalinger. Automatisk avregning gir dårligere kontroll for kundene, grunnet manglende display. Det er ingen tvil om at de fleste strømkunder vil kunne få betydelige besparelser dersom de installerer en løsning som gir dem oversikt og kontroll med strømbruken, avslutter Jarle Lysberg.

Kontakt oss