EU: Danske og tyske strømkunder betaler 200% mer enn norske strømkunder!

Bilder: eurostat

Bakgrunn

 

Norge knyttes stadig mer til de europeiske strømmarkedene, med nye kabler til Tyskland og Storbritannia som går «live» i 2021. Et argument mot tilknytningen til Europa er at de vil redusere norsk industris komparative fortrinn i form av billig, fornybar energi.

 

Prissjokk for norske strømkunder?

 

En viktig motivasjon for å legge strømkablene til Tyskland og Storbritannia, i tillegg til alle de som er lagt fra før, er å kunne selge dyr kraft til kontinentet når det ikke blåser og solen ikke skinner, og spare vannet og importere billig kraft når det er rikelig med vind og sol.

-Politikerne snakker om Norge som «Europas batteri», og en viktig del av det grønne skiftet, kommenterer Jarle Lysberg, styreleder i Ewave Holding. – Konsekvensen for strømkunden er at norske priser vil nærme seg europeiske priser, ganske enkelt fordi det er mer lønnsomt for norske produsenter å eksportere til utlandet enn å selge innenlands så lenge prisene i Tyskland og UK er høyere enn her hjemme. Dette burde ikke forundre noen – dette gjelder alle varer, ikke bare strøm.

 

 

Hva betaler strømkundene?

 

Sammenligningen fra Eurostat (EU´s SSB) viser hva sluttkunden betaler, fortsetter Steinar Fretheim, rådgiver i Ewave Holding.  – Dette inkluderer strømpris, nettleie og avgifter. Det er derfor ikke så enkelt som at en norsk kraftprodusent kan tjene 300% på å selge strøm til Danmark – en stor del av prisforskjellen skyldes nettleie og avgifter. I tillegg er det nok en del som stusser på at norske strømkunder angivelig betalte 1,40 NOK / kWh i 2020 – de fleste av oss husker nok at det ikke stemmer. – Her ligger det en liten metodefeil – en standard husholdning i EU bruker ca ¼ av strømmen til en norsk kunde, sier Steinar Fretheim. -Siden de fleste har et fastledd på installert effekt, blir virkningen per kWh 4 ganger høyere enn for norske kunder, som fordeler dette fastleddet på 4 ganger så mange kWh. Men for resten av Europa (unntatt Island, som bruker enda mer strøm enn Norge per innbygger) stemmer tallene sånn noenlunde. Dermed vet vi at Tyske og Danske kunder må betale 200% mer enn norske strømkunder.

 

Har dette noen påvirkning på Norge?

 

Ja. Enkelt og greit. – Bare de kablene som settes i drift i år kan overføre nesten 40% av norsk kraftproduksjon til utlandet, legger Jarle Lysberg til. – Det betyr at flaskehalsene som har vært der tidligere, og som har bidratt til et behagelig prisnivå i Norge, er i ferd med å forsvinne. Og da vil strømmen gå dit den blir best betalt. Akkurat som med andre varer og tjenester.

 

Hva kan jeg som strømkunde gjøre?

 

Ta kontroll med ditt eget forbruk. Enkelt og greit. Dette er viktig ikke bare for å redusere virkningene av at vi importerer utenlandske strømpriser til Norge, men også for å unngå «straffetariffer» når det innføres nye effekttariffer 1. januar 2022.

  • Fjern unødvendig forbruk
  • Reduser nødvendig forbruk, men ikke slik at din komfort og livskvalitet forringes
  • Flytt forbruk til tider på døgnet hvor strøm (og effekt) er billigere. Spesielt gjelder dette ladning av El-bil.

Kontakt oss