Trippelsmell for norske forbrukere!

Bilder: eurostat

Bakgrunn

Strømprisene har nådd rekordnivåer i sommer og høst, og med mindre det blir en eksepsjonelt våt høst kommer dette til å bli svært dyrt for norske husholdninger. Nye kabler til kontinentet kombinert med skyhøye gasspriser har skapt en perfekt storm som har gitt prisrekorder.

Prissjokk på bensin og høyere renter

Sist uke satte Norges Bank opp styringsrentene for første gang på flere år, med 0,25%. Sentralbanken har varslet ytterligere renteøkninger fremover. På toppen av dette er bensin- og dieselprisene rekordhøye, med pumpepriser langt opp på 18-tallet.

Store innhugg i privatøkonomien

For ene enebolig med et årlig strømforbruk på 27.000 kWh vil strømregningen, sett på årsbasis, på dagens nivåer fort blir 15.000 kroner høyere enn i fjor sommer. Legg til at drivstoffkostnadene for en vanlig bil (0,75 l/ mil, 16000 km/ årlig) har steget med 2-3000 kroner, og legg til 10.000 i økte lånekostnader for et lån på 4.000.000, så vil en familie fort se økninger i utgiftene på nærmere 30.000 årlig, av beskattede midler. Dette tilsvarer en lønnsnedgang på 45.000 for en vanlig lønnstager, og gjøre at lønnsveksten blir spist opp flere ganger.

Nedgang i kjøpekraft – økte skatter og avgifter?

En så kraftig økning i kostnadene for en husholdning vil bety en vesentlig reduksjon i vanlige familiers kjøpekraft. Det som ennå ikke er klart, er hvilke skatte- og avgiftsskjerpelser som kommer etter regjeringsskiftet. Det er signalisert ulike modeller for hvilke grupper som skal få økt skatt. Videre blir det interessant å se hvordan avgiftene vil bli endret – så langt kan det se ut som det blir en kraftig økning i bilavgiftene, både for fossilbiler, men også for el-biler som har størrelse og rekkevidde som er nødvendige for dem som bor i distriktene. SP har signalisert vilje til å redusere el-avgiftene for å motvirke de høye strømprisene, og i Oslo er det forslag om gratis SFO som vil gi barnefamiliene betydelige besparelser. I sum er det derfor vanskelig å si hva som bli effekten av regjeringsskifte.

Kontakt oss