Dyre km - ny effekttariff gir prissjokk for elbiler. Bilde: tu.no


Prissjokk for elbiler – 11 kr milen med nye effekttariffer!

 

 

Nye nettariffer på vei

Fra 1. januar kommer det nye nettariffer som skal gjøre det mer lønnsomt å spre forbruket ut over døgnet. Nettselskapene hevder at det kun er snakk om små endringer i kostnadene dersom man går opp eller ned i effektuttak, men stemmer det? Formålet er å spre nettbelastningene utover døgnet – selv om brannvesenet advarer mot å vaske klær om natten. 

Prissjokk med nytt fastledd – en time bestemmer hele måneden!

Fastleddet skal bli en mye større del av regningen, og baserer seg på den ene timen med høyest strømforbruk i løpet av måneden. En uoppmerksom forbruker kan derfor fort måtte hoste opp tusenlapper ekstra bare på grunn av at effektuttaket gikk over en grenseverdi den ene timen. Det er spesielt en gruppe som vil få svi: Elbil-eiere! Årsaken er at med de nye 22kW hjemmeladerne vil det være fort gjort å komme over terskelen for maksimalforbruk. Ser vi på de nye nettleiene fra selskaper som har offentliggjort prislistene per 1/1 2022, skal det ikke mye lading til å pådra seg en ekstraregning for nettleie på over 12.000 årlig.

Ladning hjemme kan koste over 11 kroner milen!!!

Dersom en elbil-eier installerer en 22 kW lader, og denne lader for fullt en time per måned, vil strømregningen fort bli over 1000 kr. større per måned bare på grunn av fastleddet. For en enebolig som bruker 30.000 kWh årlig, og som har et maksimalt månedlig effektuttak før billader installeres på mellom 10 og 15 kW, vil det å bruke en billader kunne gi en nettleie alene på 17500 per år, eller betydelig mer enn HELE strømregningen til sammen i 2020.

Dobbelt sjokk – nettselskapene får øke inntektene med over 2 milliarder årlig!

Som om ikke nye tariffer var nok, kan nettselskapene øke leien med over 2 milliarder fra 2022. Staten regulerer hvor mye nettselskapene kan ta i samlet nettleie. Den lovede økningen tilsvarer en prisvekst på over 12 %. For en vanlig enebolig fra 80-tallet kan økningen for 2022 spise opp en solid lønnsvekst. Har forbrukeren installert 22kW billader kan det fort bli en økning på over 12000 årlig. Med et forbruk på 30.000 kWh per år, og billadere som står på for fullt minst en time månedlig, snakker vi om en strømregning i størrelsesorden 50.000 årlig. For gjennomsnittseneboligen vil strømregningen bli en større utgiftspost enn lånerentene. Eventuelle skattereduksjoner for grupper som tjener under 600.000 vil være som en dråpe i havet målt opp mot de nye monsterregningene fra strømselskapene.

Ny tariff ødelegger for strømsparing?

De nye tariffene gjør det mindre lønnsomt å spare isolert sett, i forhold til dagens modell hvor effektleddet i stor grad utgjøres av en pris per forbrukte kWh. Reduserer kunden forbruket med 20%, vil regningen for det meste gå ned med 20%, siden både strømpris og effekt hovedsakelig er proporsjonalt med forbruket. Med de nye tariffene bestemmes en stor del av nettleien av en time per måned – den timen med det høyeste forbruket. Dette selv om denne timen er midt på natten, når det er god kapasitet i nettet. Dermed blir det vanskeligere for kunden å redusere regningen ved å redusere forbruket, så lenge man ikke har kontroll med denne ene timen.

Få kontroll – ta styring med strømregningen

Selv med de nye fastleddene er det mye å hente på riktig bruk av strøm. Problemet er at det er blitt vanskeligere, siden det ikke bare er snakk om hvor mye strøm kunden bruker, men også hvor mye som brukes samtidig. Et godt strømsparesystem kan hjelpe kunden med dette, slik at f.eks. varmekabler slås av under de tradisjonelle effekttoppene, og at kunden dermed kan unngå å hoppe opp en klasse i tariffmodellen. Det samme er tilfellet med ladning av bil – et godt system vil passe på å slå av andre forbrukspunkter mens ladningen foregår, i den grad det er mulig.

Kontakt oss