ANGRERETT

 

Dersom Kunden er en forbruker og Avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 20. juni 2014 nr. 27. Kunden skal opplyses om angreretten og få angreskjemaet tilsendt.

 

Dersom Kunden gis rett til bruk av Tjenesten før utløpet av angrefristen, og senere benytter angreretten må Kunden betale for den delen av Tjenesten som Kunden har kunnet ta i bruk. Dette gjelder imidlertid kun dersom rett til bruk av Tjenesten før utløpet av angrefristen ble gitt etter uttrykkelig anmodning fra Kunden. Dersom slik uttrykkelig anmodning ikke ble gitt, skal Ewave tilbakeføre alle betalinger fra Kunden dersom Kunden benytter seg av angreretten.

 

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Informasjon rundt angrerett sender vi til deg via epost ved ethvert kjøp, samt at det foreligger angrerettinformasjon og angrettskjema sammen med produktene ved levering. Vi anbefaler deg å ta godt vare på embalasjen ved kjøp hvis du skulle ønske å returnere varen innenfor fristen som gjelder.

 

Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og så har du et par valg, du kan:

 

1. Fylle ut skjema du mottok i foresendelsen, signere og vedlegge foresendelsen

2. Last ned PDF skjema, fyll ut, lagre, skrive ut, signere og vedlegge foresendelsen: PDF ANGRERETTSSKJEMA

 

Du kan også velge å skanne inn signert skjema, sende til oss på epost til crm@ewave.no. Dette kan medføre hurtigere hjelp.

 

Du vil da få tilbakeført det du har betalt. Du betaler returporto.

 

RETUR

 

Ved retur benyttes følgende skjema etter avtale med Ewave: PDF RETURSKJEMA

 

REKLAMASJON

 

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Ewave skriftlig melding (e-post, telefaks
eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Ewave vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven).

 

Ved reklamasjon last ned følgende PDF skjema etter avtale med Ewave: REKLAMASJONSSKJEMA

 

GARANTI

 

Reklamasjonsretten er obligatorisk i henhold til norsk lovverk, mens garantien er noe som forhandlere og produsenter selv kan legge til.

Kontakt oss