';

Hva består strømregningen din av?

 

Visste du at det kun er 45% av strømregningen din som er det faktiske forbruket ditt? (Utregnet fra statistikk hentet fra 3. kvartal, 2018, SSB) Så mye som 55% går til skatter og avgifter til staten og nettleie. Fra 2004 ble det bestemt at skatter og avgifter som tidligere ble lagt til på kraftprisen skulle legges på nettleien i stedet.

Strømprisen
Strømprisen betales til kraftselskapet som oppgjør for levert energi du har forbrukt. Kraftselskapet velger du selv og du kan også velge mellom flere varianter strømavtaler, f.eks spotpris- avtale og fastpris- avtale. Valgte du fastpris for et år siden har du nok spart ganske mye penger ettersom strømprisen har økt betraktelig. Priser på strøm finner du på forbrukerrådets sider strømpris.no.

Ewave strømsparesystem hjelper deg å spare strøm

AMS målerne har åpnet for at du selv kan lese av og følge med på hva strømprisen din er fra time til time. 

Skjermdump fra SSB sine nettsider 22. januar 2019. Prisen i denne tabellen er gjennomsnitt for hele landet.

Nettleie
Nettleie er prisen du betaler til det lokale nettselskapet ditt for å få overført strøm til huset eller leiligheten du bor i. Nettselskapene setter selv prisene og de kan variere en del. NVE kontrollerer at nettselskapene ikke tar seg mer betalt enn de har lov til. Prisene på din nettleie finner du hos ditt nettleieselskap. For å finne statistikk for utviklingen i prisen til nettselskapene i Norge kan du sjekke

NVEs nettleiestatistikk.

Nettleien består av flere ledd, energiledd (øre/kWh), effektledd (kr/kW) og fastledd (kr/år). For at nettleien i ulike nettselskap skal kunne sammenlignes, er leddene omregnet til en felles nettleie i øre/kWh eller kr/kW. Nettselskapene er pålagt å hente inn offentlige avgifter gjennom nettleien. Dette gjelder avgift på elektrisk kraft, lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) og merverdiavgift. Endringer i avgiftene påvirker nettleiefakturaen.

Sjekk Hafslund sine sider og se at avgiftene utgjør mer enn 50% av nettleien.

Noen steder er fritatt for merverdiavgift. Det gjelder Finnmark, Nordland og Troms

De stedene som er fritatt for forbruksavgift er: Troms – Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjerøy og Storfjord. Finnmark – alle kommuner.

I forbindelse med at KrF går inn i Solberg-regjeringen med Venstre, Høyre og FrP ble det lagt frem en felles erklæring , Granvolden, 17. januar 2019 der det kommer frem ønsket om å «Utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett.». Blir dette gjennomført vil nettleien i de store byene øke, mens de mindre befolkede områdene i landet få en lavere nettleie.

Vil investeringen av AMS-målere, anslått å være på nærmere 10 milliarder kroner, påvirke nettleien?
Ingen skal bli belastet for dette enda, men det et planer om at denne skal fordeles på nettleien over flere år. Kostnaden vil kunne variere mellom nettselskapene, men er estimert til å ligge på 300-400 kroner ekstra i året.

 

Kilder: SSB, NVE og Hafslund https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/nettjenester/nettleie/nettleiestatistikk/
https://www.nymaler.no/sporsmal-og-svar/
https://e24.no/energi/stroem/lover-likere-nettleie-mellom-by-og-land-det-er-en-seier/24544992

T

Recommend
Share
Tagged in