';

Les hva Elin mener om Ewave Strømsparesystem

«Endelig får vi hjelp til å nå inn til ungdommen i forhold til strømbruk! Med tabletten stående synlig på kjøkkenbenken er det lett for alle å se hvordan familiens forbruk er akkurat nå, og historisk. Det gjør at hver og en av oss, gammel som ung, er mer bevisst strømbruken sin enn tidligere.»

Elin Moer Brænne

Strømforbruket til Elins familie er redusert betraktelig etter at de installerte Ewave Strømsparesystem. Grafen viser forbruket i 2018 og 2017.

T

Recommend
Share
Tagged in